e-hvtd v2.0 (9175)

警察 cảnh sát
♦Nhân viên coi việc giữ gìn an ninh trật tự công cộng.