e-hvtd v2.0 (9175)

警官 cảnh quan
♦Quan viên cảnh sát.