e-hvtd v2.0 (9175)

警告 cảnh cáo
♦Báo trước cho biết để phòng ngừa.
♦Một loại xử phạt đối với người trái phép. ◎Như: tha lũ thứ khoáng khóa, dĩ tao huấn đạo trưởng kí ất thứ cảnh cáo , .