e-hvtd v2.0 (9175)

警吏 cảnh lại
♦Cảnh sát. ◇Diệp Thánh Đào : Vị cập đình hộ, cảnh lại thập sổ bối phong ủng nhi nhập, Thủ Trở, A Tùng, lệnh mẫu xuất môn , , , (Cùng sầu ) Chưa tới nhà, một bầy cảnh sát hơn mười người xúm nhau mà vào, Thủ Trở, A Tùng, bảo mẹ ra cửa.