e-hvtd v2.0 (9175)

謹守 cẩn thủ
♦Cẩn thận, thận trọng tuân thủ. ◎Như: cẩn thủ huấn thị cẩn thận tuân theo lời dạy bảo.