e-hvtd v2.0 (9175)

設定 thiết định
♦Định trước, dự liệu. ◎Như: giá đài tẩy y cơ hữu tự động định thì trang trí, nhất đáo thiết định đích thì gian tựu hội tự động hoàn thành tẩy y công năng , .
♦Ấn định (về pháp luật). ◎Như: thiết định địa thượng quyền .
♦Giả thiết (luận lí học).