e-hvtd v2.0 (9175)

褒揚 bao dương
♦Khen ngợi, biểu dương. ◇Tiêu Can : Như kim, tuy nhiên sự quá cảnh thiên, dã hoàn bất tất tại giá sự thượng cầu nhân bao dương , , (Nhất bổn thối sắc đích tương sách , Cửu ).