e-hvtd v2.0 (9175)

蛤粉 cáp phấn
♦Vỏ nghêu, vỏ sò tán vụn, dùng làm thuốc hoặc bột vẽ. § Còn gọi là trân châu phấn .