e-hvtd v2.0 (9175)

薄藝 bạc nghệ
♦Nghề nhỏ mọn. ◎Như: (ngạn ngữ) lương điền vạn khoảnh, bất như bạc nghệ tùy thân , .