e-hvtd v2.0 (9175)

薄葬 bạc táng
♦Chôn cất sơ sài. ◇Tuân Tử : Thái cổ bạc táng, quan hậu tam thốn, y khâm tam lĩnh , , (Lễ luận ).