e-hvtd v2.0 (9175)

薄荷晶 bạc hà tinh
♦Vật kết tinh như hình kim, lấy trong cây bạc hà, dùng để chữa đau răng, đau đầu.