e-hvtd v2.0 (9175)

薄業 bạc nghiệp
♦Của cải gia tài nhỏ mọn. § Thường dùng làm khiêm từ.
♦Nỗ lực, gắng gỏi làm việc. ◇Quản Tử : Phụ lão quy nhi trị sanh, đinh tráng giả quy nhi bạc nghiệp , (Khinh trọng mậu ).