e-hvtd v2.0 (9175)

薄情 bạc tình
♦Không nghĩ tới tình nghĩa, quả tình. § Thường dùng về tình ái nam nữ. ◇Liêu trai chí dị : Phụ chỉ mạ viết: Bạc tình lang! An lạc da? Thí tư phú nhược quý hà sở tự lai? Ngã dữ nhữ tình phân bất bạc, tức dục trí tì thiếp, tương mưu hà hại? : ! ? ? , , ? (Vũ Hiếu Liêm ) Người đàn bà chỉ tay mắng: Đồ bạc tình! Vui sướng quá nhỉ? Thử nghĩ xem phú quý này ở đâu mà có vậy? Ta đối với ngươi tình nghĩa không bạc, dù muốn lấy hầu thiếp mà bàn với nhau thì có hại gì?
♦Người bạc tình. ◇Lí Hiến Dân : Lệ thấp hương la mạt, Lâm phong bất khẳng can; Dục bằng tây khứ nhạn, Kí dữ bạc tình khan , ; 西, (Vân trai quảng lục ).