e-hvtd v2.0 (9175)

薄倖 bạc hãnh
♦Bạc tình, vô tình. ◇Đỗ Mục : Thập niên nhất giác Dương Châu mộng, Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh , (Khiển hoài ) Mười năm chợt tỉnh giấc mộng Dương Châu, Được cái tiếng là kẻ bạc bẽo ở chốn lầu xanh.
♦Ngày xưa là tiếng âu yếm mà con gái dùng để gọi tình nhân.