e-hvtd v2.0 (9175)

薄俗 bạc tục
♦Phong tục bạc bẽo, tập tục bại hoại. ◇Hán Thư : Dân tiệm bạc tục, khứ lễ nghĩa, xúc hình pháp khởi bất ai tai! , , , (Nguyên đế kỉ ).