e-hvtd v2.0 (9175)

蕭灑 tiêu sái
♦Phóng khoáng, phiêu dật, sái thoát, không câu thúc, thanh cao thoát tục. ◇Khổng Trĩ Khuê : Cảnh giới bạt tục chi tiêu, Tiêu sái xuất trần chi tưởng , (Bắc san di văn ).
♦Trong sáng, sảng lãng. ◇Nguyễn Trãi : Ngọ song tiêu sái vô trần lụy (Tức sự ) Cửa sổ buổi trưa trong sáng không vướng bụi trần.
♦Xa xôi, hẻo lánh, lãnh lạc, tích tĩnh. ◇Da Luật Sở Tài : Hoang thành tiêu sái chẩm trường hà, Cổ tự bi văn bán diệt ma , (Quá đông thắng dụng tiên quân văn hiến công vận ).
♦Thư sướng. ◇Bạch Cư Dị : Hành chỉ triếp tự do, Thậm giác thân tiêu sái , (Lan nhã ngẫu cư ).
♦Tư thái tự nhiên.
♦Dáng mưa nhỏ bay. ◇Lí Thương Ẩn : Tiêu sái bàng hồi đinh, Y vi quá đoản đình , (Tế vũ ).