e-hvtd v2.0 (9175)

蒸氣 chưng khí
♦Chất hơi (chất lỏng gặp nóng bốc lên thành hơi).