e-hvtd v2.0 (9175)

艱屯 gian truân
♦Vất vả, khó khăn. ◇Phan Nhạc : Đồ gian truân kì nan tiến, nhật uyển uyển nhi tương mộ , (Hoài cựu phú ) Đường gian nan khó tiến tới, Mặt trời ngả về tây ngày sắp tối.