e-hvtd v2.0 (9175)

航空 hàng không
♦Dùng phi cơ, phi thuyền... chuyên chở trong không trung.
♦Có liên quan đến hàng không. ◎Như: hàng không tín thư gởi bằng máy bay.