e-hvtd v2.0 (9175)

扞拒 hãn cự
♦Chống lại, kháng cự.