e-hvtd v2.0 (9175)

臺北 đài bắc
Đài Bắc thị thành phố Đài Bắc, trung tâm là Đài Loan .