e-hvtd v2.0 (9175)

至聖 chí thánh
♦Bậc có tài đức cao hơn hết.
♦Tiếng tôn xưng Khổng Tử . Minh Thế Tông (1530) tôn xưng Khổng Tử là Chí Thánh Tiên Sư .