e-hvtd v2.0 (9175)

至心 chí tâm
♦Rất thành khẩn, thành tâm. ◇Tấn Thư : Nhân hậu chi giả, chí tâm tắc kiến chi, bất chí tâm tắc ẩn hình bất kiến , , (Nghệ thuật truyện , Vương Gia truyện ).