e-hvtd v2.0 (9175)

至尊 chí tôn
♦Rất tôn quý.
♦Chỉ địa vị cao quý hơn hết. Thường chỉ địa vị của vua, của hậu. ◇Hán Thư : Bệ hạ sơ đăng chí tôn, dữ thiên hợp phù, nghi cải tiền thế chi thất, chánh thủy thụ chi thống , , , (Lộ Ôn Thư truyện ).
♦Gọi thay cho thiên tử.