e-hvtd v2.0 (9175)

至孝 chí hiếu
♦Hết sức hiếu thảo. ◇Hán Thư : Hoàng đế chí hiếu túc thận, nghi mông hựu phúc , (Vi Hiền truyện ).