e-hvtd v2.0 (9175)

至大 chí đại
♦Rất to lớn, cực đại. ◇Hán Thư : Thiên hạ chí đại, vạn sự chí chúng , (Đỗ Chu truyện ).