e-hvtd v2.0 (9175)

至仁 chí nhân
♦Rất có nhân đức. ◇Trang Tử : Chí nhân vô thân (Thiên vận ).
♦Chỉ người vô cùng nhân đức.