e-hvtd v2.0 (9175)

膏粱厚味 cao lương hậu vị
♦Thức ăn ngon béo. ◎Như: hiện đại nhân mỗi thiên cao lương hậu vị, dong dịch tạo thành cao huyết áp, tâm tạng bệnh , , .