e-hvtd v2.0 (9175)

膏沐 cao mộc
♦Dầu trơn để gội đầu tóc. ◇Thi Kinh : Khởi vô cao mộc? Thùy thích vị dong? ? (Vệ phong , Bá hề ) Há rằng không có dầu sáp để gội đầu sao? (Vì vắng chàng) em trang sức làm duyên cho ai?