e-hvtd v2.0 (9175)

腳氣 cước khí
Cước khí bệnh : bệnh phù thủng chân, do thiếu sinh tố B1. § Cũng gọi là nhuyễn cước bệnh .