e-hvtd v2.0 (9175)

肝氣 can khí
♦Đông y gọi các thứ bệnh đau buồn trong lòng là can khí .
♦Nộ khí.