e-hvtd v2.0 (9175)

聖誕節 thánh đản tiết
♦Lễ Giáng Sinh (tiếng Pháp: Noël).