e-hvtd v2.0 (9175)

編輯員 biên tập viên
♦Người giữ việc viết bài vở cho báo chí, đài truyền thanh hoặc truyền hình.