e-hvtd v2.0 (9175)

糾彈 củ đàn
♦Xét hạch tội trạng của quan lại, củ chính. § Cũng như củ hặc .