e-hvtd v2.0 (9175)

窮迫 cùng bách
♦Khốn cùng quẫn bách.