e-hvtd v2.0 (9175)

窮泉 cùng tuyền
♦Mồ mả. § Cũng như cửu tuyền , hoàng tuyền . ◇Phan Nhạc : Chi tử quy cùng tuyền (Điệu vong ) Người này về nơi chín suối.
♦Suối sâu. ◇Tạ Linh Vận : Nhập giản thủy thiệp, Đăng lĩnh san hành, Lăng đính bất tức, Cùng tuyền bất đình , , , (San cư phú ) Vào khe lội sông, Trèo non qua núi, Vượt đỉnh không nghỉ, Xuống suối sâu không dừng.
♦Đào đất tới nguồn nước. ◇Tạ Huệ Liên : Cùng tuyền vi tiệm, Tụ nhưỡng thành cơ , (Tế cổ trủng văn ) Đào đất tới nguồn nước làm hào, Đắp đất thành nền.