e-hvtd v2.0 (9175)

空襲 không tập
♦Dùng phi cơ, đạo đạn... tiến hành tập kích mục tiêu bên quân địch.
♦Chỉ cảnh báo phòng không.