e-hvtd v2.0 (9175)

禁口 cấm khẩu
♦Cấm mở miệng nói.
♦Kiêng kị dùng thức ăn không thích hợp. ◇Vô danh thị : Phát bối đinh sang thị nhĩ giá phú hán đích tai. Cấm khẩu thương hàn trứ nhĩ giá hữu tiền đích hại . (, Đệ nhị chiết ).