e-hvtd v2.0 (9175)

碧空 bích không
♦Trời xanh lam. ◇Hứa Hồn : Ngũ sắc như ti hạ bích không, Phiến phàm hoàn nhiễu Sở vương cung , (Thù Hà Trung Đỗ thị ngự trùng kí ).