e-hvtd v2.0 (9175)

直接 trực tiếp
♦Kế thừa ngay sau, tiếp tục.
♦Không qua trung gian. § Tương đối với gián tiếp .