e-hvtd v2.0 (9175)

操心 thao tâm
♦Lao phí tâm lực tinh thần, mệt nhọc tâm não, lo nghĩ. ◇Hồng Lâu Mộng : Thiên thiên nhi đích ngộ kiến liễu giá ma lưỡng cá bất đổng sự đích tiểu oan gia nhi, một hữu nhất thiên bất khiếu ngã thao tâm , (Đệ nhị cửu hồi).
♦Tâm chí (mang giữ trong lòng). ◇Sử Kí : Khoái Thành Hầu Chu Tiết thao tâm kiên chánh, thân bất kiến nghi , (Phó cận Khoái Thành liệt truyền luận ).
♦Tiểu tâm, coi chừng. ◇Hạ Kính Chi : Thao tâm bất yếu khiếu nhân gia khán kiến liễu, lựu san câu tẩu , ( Quán phỉ chu tử san , Đệ ngũ tràng ).