e-hvtd v2.0 (9175)

引渡 dẫn độ
♦Nhờ quốc gia khác bắt giữ trao trả kẻ tội phạm từ nước mình trốn sang quốc gia đó.