e-hvtd v2.0 (9175)

供狀 cung trạng
♦Tờ cung khai. ◇Thủy hử truyện : Chúng lân xá đô xuất liễu cung trạng (Đệ thập nhị hồi) Các người hàng phố bên cạnh đều trình tờ cung khai xong.
♦Trình ra tờ cung khai, cung khai. ◇Thủy hử truyện : Kiến đô đầu Triệu Năng Triệu Đắc áp giải Tống Giang xuất quan, tri huyện Thì Văn Bân kiến liễu đại hỉ, trách lệnh Tống Giang cung trạng , , (Đệ tam lục hồi) Thấy hai đô đầu Triệu Năng Triệu Đắc áp giải Tống Giang ra sở quan, tri huyện Thì Văn Bân trông thấy cả mừng, bèn bảo Tống Giang làm tờ cung.
♦Khai báo, bẩm cáo. ◇Tây du bổ 西: Đường Tăng đạo: Tôn Ngộ Huyễn, nhĩ thị thập ma xuất thân, khoái cung trạng lai, nhiêu nhĩ tính mệnh : , , , (Đệ thập ngũ hồi) Đường Tăng nói: Tôn Ngộ Huyễn, mi xuất thân ra sao, mau bẩm lên cho ta biết, mà tha mạng cho mi.
♦Phiếm chỉ văn tự bày tỏ sự thật. ◇Lưu Khắc Trang : Thế thượng thăng trầm cô phó tửu, Khảo trung cung trạng thị ngâm thi , (Thư khảo ) Thăng trầm trên đời hãy phó cho chén rượu, Xem bài tâm sự ấy ngâm thơ.