e-hvtd v2.0 (9175)

白黑分明 bạch hắc phân minh
♦Trắng đen phân biệt rõ ràng. Tỉ dụ phải trái thiện ác phân biệt rõ ràng.