e-hvtd v2.0 (9175)

白話文 bạch thoại văn
♦Văn tự theo thể nói thường cho phổ thông dễ hiểu. § Tương đối với văn ngôn . Cũng nói là ngữ thể văn .