e-hvtd v2.0 (9175)

白蓮教 bạch liên giáo
♦Giáo phái dân gian bí mật ở Trung Quốc, khởi từ nhà Nguyên, mưu loạn thời nhà Minh và nhà Thanh.