e-hvtd v2.0 (9175)

白菜 bạch thái
♦Cây cải bắp. § Cũng gọi là tùng thái .