e-hvtd v2.0 (9175)

白打 bạch đả
♦Một trò đá cầu hai người chơi.
♦Đánh nhau tay không.
♦Trách phạt hoặc công kích không hiệu quả.