e-hvtd v2.0 (9175)

症狀 chứng trạng
♦Người ta khi bị bệnh, cơ thể phát sinh những trạng thái khác thường như nóng sốt, nhức đầu, ho hen..., gọi là chứng trạng . ◎Như: tha dĩ biểu hiện xuất khái thấu đẳng chứng trạng .