e-hvtd v2.0 (9175)

甚至 thậm chí
♦Hết mực, rất là, đạt tới cực điểm. ◇Liêu trai chí dị : Phụ tiện thao tác, kiêm vị nhi nữ bổ xuyết, tân cần thậm chí 便, , (Lê thị ) Nàng làm công việc kiêm cả vá may cho con cái, hết mực nhọc nhằn chăm chỉ.
♦Ngay cả, đến nỗi. ◇Tăng Củng : Củng dữ (Vương) An Thạch hữu tương tín, thậm chí tự vị vô quý phụ ư cổ chi nhân , 媿 (Tái dữ Âu Dương xá nhân thư ).